Nieuw jaar, nieuwe druk

drukpers

Een jaar na de verschijning van De rafelranden van Europa ligt sinds vandaag alweer de zesde druk in de winkel. Dat had ik een jaar geleden echt niet durven dromen!

In de tussenliggende tijd tuimelden de ontwikkelingen in Europa en zijn rafelranden over elkaar heen. Daarom heb ik de verschillende herdrukken gebruikt om actuele gebeurtenissen mee te nemen in mijn verhaal. Ook in 2017 blijft het van belang om de geschiedenis te kennen om het heden beter te begrijpen!

Ondertussen werk ik ook gestaag door aan mijn nieuwe boek dat – als alles goed gaat – dit jaar gaat verschijnen. In dat boek zoom ik in op één van de rafelranden van Europa: de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie.