De Leeuw van Polen

‘Veni, vidi, Deus vicit.’ Ik kwam, ik zag, en God overwon. Met deze parafrase van Julius Caesar begon de Poolse koning Jan III Sobieski de brief die hij op 13 september 1683 schreef aan paus Innocentius XI in Rome. De dag ervoor had hij een gezamenlijk Pools-Habsburgs leger naar een overwinning geleid op de gigantische Ottomaanse strijdmacht die al twee maanden lang de stad Wenen belegerde.

Volgens de paus had de Poolse koning niet alleen Wenen, maar heel christelijk Europa gered van dreigende Ottomaanse overheersing. Het Pools-Litouwse Gemenebest kreeg de eretitel Antemurale Christianitas – bolwerk van het christendom – voor de dappere weerstand die het bood tegen de opmars van het islamitische Ottomaanse Rijk.

In de ogen van de huidige conservatief-nationalistische Poolse regering vervult het land die rol nog steeds. Warschau laat daarom geen mogelijkheid onbenut om het belang van zijn grootste overwinning te benadrukken. Maar hoe zat het nu echt met ‘De Leeuw van Polen’? Lees dat in de jongste editie van Historisch Nieuwsblad.

En wie vervolgens nog meer wil weten over de ‘geschiedenispolitiek’ van de Poolse regering, kan vanaf 6 oktober terecht in mijn nieuwe boek De macht van het verleden, waarin een heel hoofdstuk is gewijd aan Polen.

Voorbij de vakantie

De zomervakantie loopt op zijn einde. Het is tijd om weer vooruit te kijken. En dan ligt er veel moois in het verschiet. Op de Balkan heb ik niet stilgezeten. Er werd druk heen en weer gemaild met de uitgeverij in Amsterdam. Het resultaat is dat er inmiddels een – ongecorrigeerde – versie van De macht van het verleden terug is van de drukker. Mooi op tijd voor De Beste Boeken Live op 29 augustus in Utrecht.

En alles ligt op koers voor 6 oktober, de verschijningsdatum. Zo wordt er ook hard gewerkt aan de podcast die het boek zal begeleiden. Wie live mijn blik in het brein van Poetin en andere potentaten wil beluisteren, kan nu alvast contact opnemen met De Schrijverscentrale voor een lezing in het najaar. Of kom tijdens de Maand van de Geschiedenis naar het Geschiedenis Festival in Haarlem!