Orbán op oorlogspad

In het vandaag gepresenteerde eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in de EU – een APK voor de rechtsstaat stelt de Europese Commissie vast dat de onafhankelijkheid van de rechtsspraak in Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië en Slowakije in het geding is.

De Hongaarse premier Viktor Orbán voelde de bui al hangen, want hij koos voorafgaand aan de presentatie al voor een confrontatiekoers. Niet onbelangrijk is dat daarbij ook meespeelt dat er in de Europese Unie wordt gediscussieerd over rechtsstatelijke voorwaarden voor de uitbetaling van geld uit de Europese meerjarenbegroting. Orbán zet zijn hakken in het zand.

Vooral in eigen land maakt hij daarbij dankbaar gebruik van de Hongaarse geschiedenis. Aan het Nederlands Dagblad vertelde ik hoe dat in zijn werk gaat. Gebeurtenissen als het Verdrag van Trianon worden handig aangewend voor politieke doeleinden. Wie in Europa de strijd wil aangaan met Orbán doet er goed aan de geschiedenis goed te kennen.