Brexit Day

Brexit Day

En toen was het dan zo ver: 31 januari, Brexit Day. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een slepend proces geweest (en dat is welbeschouwd ook nog niet echt afgerond omdat er nog geen akkoord is over de toekomstige relatie). Maar wie de geschiedenis van het Britse EU-lidmaatschap in ogenschouw neemt, moet concluderen dat de Britten van meet af aan altijd met één been buiten Europa hingen.

Ruurd Ubels van het Nederlands Dagblad interviewde mij over het Britse EU-lidmaatschap en de lessen die we daaruit zouden kunnen trekken. Jean Dohmen benaderde me om samen met Geert Mak, Rem Korteweg en Pieter Gerrit Kroeger om in het Financieele Dagblad mijn licht te laten schijnen over de sleutelmomenten in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk in de EU. Wie nog meer wil weten over de Britse relatie met de EU door de eeuwen heen, kan natuurlijk altijd terecht in De nieuwe rafelrand van Europa.

Ivan de Verschrikkelijke

IvanGM

Tsaar Ivan IV uit de Russische Rurik-dynastie is beter bekend als Ivan de Verschrikkelijke. Een naam die tot de verbeelding spreekt. Hij geldt in het westen als uiterst wreed, maar in Rusland heeft men een heel ander beeld van Ivan Groznyi. De naam alleen al: ‘Groznyi’ heeft in het Russisch een positievere bijklank als de Gevreesde of de Ontzagwekkende.

Ruim tweederde van de Russen is ervan overtuigd dat zijn rol in de Russische geschiedenis belangrijk en positief is. Ook president Vladimir Poetin, die geen mogelijkheid onbenut laat om de Russische identiteit en de nationale trots te benadrukken, enthousiast is over Ivan IV als grondlegger van het moderne Rusland en diens wreedheden relativeert.

Voor Geschiedenis Magazine probeer ik daarom een antwoord te geven op de vraag: ‘Ivan de Verschrikkelijke, wrede tiran of groot staatsman?’. Nu in de winkel!